banner
IT-zorgen in de zorg

IT-zorgen in de zorg - White paper

Zorgverleners staan bekend om hun motivatie patiënten en/of cliënten van de best mogelijke zorg te voorzien. Hierbij is het cruciaal dat hij of zij toegang heeft tot patiënt- en cliëntinformatie via het elektronisch dossier. Alleen zo kunnen de hoge kwaliteitsstandaarden in deze sector gewaarborgd worden. Buiten dat, is het continu beschikbaar zijn van de systemen essentieel, daarnaast wordt er ook nog eens volop ingezet op de digitalisering van de zorg. De conclusie is dan ook dat IT van levensbelang is voor kwaliteit en continuïteit in de zorg. Het is dan ook aan de IT-afdelingen in de zorgsector om het hoofd te bieden aan een drietal uitdagingen die een bedreiging vormen: IT-budgetten, wet- en regelgeving en IT-security versus gebruiksgemak.