banner
Een uitgebreide gids over authenticatietechnologieën en -methoden

Een uitgebreide gids over authenticatietechnologieën en -methoden - White paper

Volgens NIST SP 800-63 wordt er met digitale authenticatie gecontroleerd of een persoon die probeert toegang te krijgen tot een digitale service wel in het bezit is van een of meer geldige authenticators die horen bij de digitale identiteit van die persoon. Voor services op basis van herhalingsbezoek garandeert succesvolle authenticatie tot op zekere hoogte dat de persoon die de service vandaag probeert te gebruiken dezelfde is als de persoon die eerder gebruik heeft gemaakt van die service.