banner
Architektura platformy  CipherTrust Data Security - White Paper

Architektura platformy CipherTrust Data Security - White Paper

Usługi przetwarzania danych w chmurze, systemy Big Data (wielkie zbiory danych) i technologie IoT (Internetu rzeczy) znajdują coraz szersze zastosowanie, a korzystające z nich przedsiębiorstwa przekazują ogromne ilości danych wrażliwych do infrastruktur partnerów i innych podmiotów. W rezultacie ochrona współczesnych środowisk przetwarzania danych i zarządzanie nimi stają się coraz trudniejsze. Nie jest zaskoczeniem, że przedsiębiorstwa postrzegają złożoność operacyjną jako główną barierę, która utrudnia wdrażanie zabezpieczeń danych. Potwierdził to ostatni raport firmy Thales dotyczący zagrożeń danych („Thales 2020 Data Threat Report, Global Edition”).

Oferowana przez firmę Thales platforma CipherTrust Data Security łączy rozwiązania do wykrywania i klasyfikacji danych oraz ich skutecznego zabezpieczenia w różnych środowiskach informatycznych. Zapewnia elastyczną ochronę uwzględniającą wymagania konkretnych danych. Udostępnia efektywne narzędzia do zwalczania zagrożeń zewnętrznych, ostrzega przed nadużyciami wewnętrznymi i ustanawia stałe mechanizmy kontrolne, nawet jeśli dane są przechowywane w chmurze lub infrastrukturze dostawcy zewnętrznego. Pomaga też w zachowaniu zgodności ze zmieniającymi się regulacjami. Niniejszy artykuł zawiera przegląd architektury wdrożeń produktów na platformie CipherTrust oraz opisy efektywnych przypadków użycia, które pomogą przedsiębiorstwom w zbudowaniu skutecznych zabezpieczeń.