Zarządzanie dostępem

Zarządzanie dostępem

Chroń, kontroluj i monitoruj dostęp do każdej aplikacji dzięki rozwiązaniom IAM

Skontaktuj się

Co to jest zarządzanie dostępem?

Zarządzanie dostępem to sposób ochrony aplikacji i znajdujących się za nimi danych poprzez dopilnowanie, by tylko odpowiedni użytkownik miał dostęp do właściwego zasobu na właściwym poziomie zaufania. Możesz kontrolować dostęp, ustawiając szczegółowe zasady, tak aby upoważnione osoby mogły wykonywać swoje zadania wydajnie i skutecznie. Możesz monitorować uprawnienia dostępu użytkowników i zagrożenia związane z każdym logowaniem, stosując uwierzytelnianie krokowe tylko wtedy, gdy zmienia się sytuacja użytkownika czy poziom ryzyka. Zarządzanie dostępem może ułatwić życie pracownikom, kierownikom ds. rekrutacji, zespołom IT i CISO.

Dlaczego warto stosować zarządzanie dostępem?

Czy wiesz, kto miał dostęp do czego i kiedy? Albo w jaki sposób została zweryfikowana tożsamość tej osoby? Domyślnie tożsamości użytkowników są rozproszone pomiędzy aplikacjami w chmurze, środowiskami wirtualnymi, sieciami i portalami internetowymi. Oznacza to, że przy braku centralnej strategii zarządzania dostępem do tożsamości (IAM) każda firma, niezależnie od wielkości, pozbawiona zostaje cennego bezpieczeństwa i zmniejsza się jej produktywność.

Dlaczego potrzebne jest zarządzanie dostępem?

 • Bez zarządzania dostępem organizacje stają się bardziej podatne na naruszenia bezpieczeństwa danych na skutek problemów z ochroną tożsamości.
 • Koszty administracyjne IT rosną z powodu nieefektywnych procedur zarządzania tożsamością.
 • Produktywność użytkowników spada z powodu „zmęczenia” hasła i jego resetowania.
 • Brak wglądu w przypadki dostępu do chmury utrudnia przestrzeganie przepisów.

W jaki sposób rozwiązania do zarządzania dostępem do chmury odpowiadają na te wyzwania?

Przeprowadź bezpieczne wdrożenie chmury w przedsiębiorstwie poprzez:

 • uproszczony dostęp do chmury dzięki jednokrotnemu logowaniu w chmurze (SSO w chmurze)
 • zoptymalizowane bezpieczeństwo poprzez szczegółowe zasady dostępu
 • skalowalność dzięki scentralizowanemu zarządzaniu
 • większą zgodność z przepisami dzięki wglądowi w przypadki dostępu do chmury

 

Czy masz bezpieczny dostęp do wszystkich swoich usług w chmurze?

Nie mając centralnej strategii zarządzania dostępem, organizacje stają w obliczu problemu rosnącej złożoności zarządzania, produktywności i bezpieczeństwa tymczasem mogą łatwo i bezpiecznie skalować swoje rozwiązania w chmurze, stosując zarządzanie dostępem firmy Thales.

 

Potrzeba zarządzania dostępem na nieostrej granicy IT

Zazwyczaj użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji na wielu platformach chmurowych, środowiskach wirtualnych, sieciach i portalach internetowych. Firmy, które nie posiadają centralnej strategii IAM, bez względu na swoją wielkość tracą cenne bezpieczeństwo i produktywność:

 • Stają się coraz bardziej podatne na naruszenia bezpieczeństwa danych na skutek niewystarczającego zabezpieczenia tożsamości
 • Koszty administracji IT rosną z powodu nieefektywnego zarządzania tożsamością
 • Produktywność użytkowników spada z powodu „zmęczenia” hasła i jego resetowania
 • Brak wglądu w przypadki dostępu do chmury utrudnia przestrzeganie przepisów


access management diagramRozwiązania do zarządzania dostępem do chmurysą odpowiedzią na te wyzwania, umożliwiając bezpieczne rozpoczęcie stosowania chmury w przedsiębiorstwie dzięki kilku kluczowym funkcjom:

 • uproszczony dostęp do chmury z jednokrotnym logowaniem w chmurze (SSO w chmurze)
 • zoptymalizowane bezpieczeństwo poprzez szczegółowe zasady dostępu
 • skalowalność uzyskaną za sprawą scentralizowanego zarządzania
 • większą zgodność z przepisami dzięki wglądowi w przypadki dostępu do chmury

Dowiedz się więcej o tym, jak kontrolować, zarządzać i monitorować dostęp do sieci, posługując się naszymi rozwiązaniami IAM, zapoznając się z naszą demonstracją produktu do zarządzania dostępem do chmury.

Zabezpieczanie dostępu do chmury poprzez zasady kontekstowe

Zasoby

Uwierzytelnianie FIDO - eBook

Uwierzytelnianie FIDO - eBook

Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT na całym świecie zgadzają się, że hasła są przestarzałe i należy je traktować jako relikt przeszłości. Koszty utrzymania haseł przewyższają korzyści. Hasła stają się coraz bardziej przewidywalne i narażają użytkowników na kradzież poświadczeń...

Rynkowy przewodnik Gartnera dotyczący uwierzytelniania użytkowników — raport

Rynkowy przewodnik Gartnera dotyczący uwierzytelniania użytkowników — raport

Posiadając różnorodne, oferowane na rynkach IAM i zabezpieczeń rozwiązania w zakresie uwierzytelniania użytkowników, wiodąca firma analityczna Gartner podaje praktyczne wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniej dla Ciebie platformy uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA, multi-factor authentication).

Webinary

Rozszerzanie zarządzania dostępem i jednokrotnego logowania do Microsoft AD FS

Uwierzytelnianie bezhasłowe – rozwiązanie czy proces? - seminarium internetowe

Sposoby uwierzytelniania użytkowników, ich dostępu do aplikacji i systemów stanowią zasadniczą warstwę obrony w strategii bezpieczeństwa firmy. Mobilność pracowników, praca zdalna spowodowana pandemią i nowe sposoby kradzieży danych wymuszają powszechne stosowanie silniejszych, zaawansowanych metod uwierzytelniania. Metody bezhasłowe (passwordless) wydają się w tym kontekście bezpieczniejsze i pożądane.

Najlepsze praktyki dotyczące zabezpieczania usługi Office 365 za pomocą zarządzania dostępem

Najlepsze praktyki dotyczące zabezpieczania usługi Office 365 za pomocą zarządzania dostępem

Rekordowa liczba organizacji przechodzi na pracę z Office 365. Co prawda mogą dzięki temu korzystać z wydajności, jaką daje chmura, ale potencjalnie staną się bardziej podatne na ataki typu phishing, łamanie danych uwierzytelniających i ostatecznie naruszenie bezpieczeństwa danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć O365 w punkcie dostępowym, stosując odpowiednią metodę uwierzytelniania.

idsa-logo

"Thales jest dumnym członkiem Identity Defined Security Alliance, grupy zajmującej się problematyką tożsamości i zabezpieczeń, dostawców rozwiązań i praktyków, która działa jako niezależne źródło edukacji i informacji na temat strategii zorientowanych na bezpieczeństwo tożsamości. IDSA pomaga w społecznej współpracy przy tworzeniu zasobów wiedzy, dzięki którym organizacje otrzymują praktyczne wskazówki pomagające im przy wdrażaniu najlepszych praktyk i które weryfikują rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa."