banner

Jak szybko i sprawnie zaimplementować idee BYOK w chmurze MS Azure - Webinar

Gwałtowny wzrost wykorzystania usług w chmurze i ilość wrażliwych danych przechowywanych w chmurze stwarza nowe ryzyka i zagrożenia, z którymi organizacje nigdy wcześniej nie musiały się zmierzyć. Cloud Security Alliance i analitycy branżowi twierdzą, że klucze szyfrujące powinny być przechowywane przez klientów, co to oznacza? Jak łatwo zarządzać cyklem życia klucza i jak łatwo zaimplementować idee BYOK?

Obejrzyj Webinar